Chân dung bác Nguyễn Trung Chú thích cho ảnh Đồng Quê Việt Nam

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Thư ngỏ 19-02- 2013 của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
Posted by adminbasam on 20/02/2013
https://anhbasam.wordpress.com/2013/02/20/1624-thu-ngo-cua-ong-nguyen-trung-gui-quoc-hoi-chinh-phu-va-dcsvn-ve-sua-doi-hien-phap/comment-page-2/#comments
Thư ngỏ
 Hà Nội, ngày 19-02-2013
Kính gửi
–        Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,
–        Toàn thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt nam,
–        Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa,
Tôi là Nguyễn Trung, 78 tuổi, trú tại 10(60A) ngõ 45A, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Với tư cách là một trong những người tham gia Kiến nghị của 72 nhân sỹ trí thức về việc sửa đổi Hiến pháp [1] (gọi tắt: Kiến nghị 72),  xin được phép trình bầy một số suy nghĩ của tôi liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp đang được lấy ý kiến nhân dân cả nước
Một là, tôi nghĩ rằng sau 37 năm độc lập thống nhất, lần đầu tiên đất nước lại đứng trước nhiều nguy cơ lớn. Đó là:
–        Cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa hiện nay đất nước đang lâm vào khoảng một thập kỷ nay trầm trọng đến mức đe dọa sự mất còn chế độ chính trị và Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Điều này cũng có nghĩa cuộc khủng hoảng này đe dọa nghiêm trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải báo cáo tình hình này trước cả nước tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Bộ Chính trị nhận trách nhiệm về mình và đã xin lỗi trước cả nước và toàn Đảng.
–        Chủ nghĩa thực dân mới siêu cường Đại Hán đang trở thành vấn đề của cả thế giới – đặc biệt là đối với khu vực Biển Đông, uy hiếp trực tiếp các nước tại đây; đồng thời căng thẳng đang leo thang với nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh trên Biển Đông. Sự lũng đoạn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng – đặc biệt ở Đông Nam Á – đã tới mức nguy hiểm, trong đó có Việt Nam với tính cách là chướng ngại vật tự nhiên đầu tiên mà Trung Quốc nhất thiết phải khuất phục trên đường vươn ra đại dương.    Cần nhìn thẳng vào sự thật là sự lũng đoạn mọi mặt của Trung Quốc hiện nay trên thực tế đã đặt Việt Nam lọt thỏm vào vòng kiềm tỏa nhiều mặt của Trung Quốc. Không ít ý kiến trong nhân dân cho rằng về nhiều mặt Việt Nam trên thực tế đã trở thành một chư hầu kiểu mới của chủ nghĩa thực dân mới siêu cường Đại Hán.
–        Hệ thống chính trị của Việt Nam có quá nhiều bất cập để có thể cùng một lúc giải quyết 3 vấn đề lớn nóng bỏng đang đặt ra cho đất nước: (1)cần ổn định kinh tế để tìm đường đi vào một thời kỳ phát triển mới, nhưng hiện nay vẫn chưa có kế sách khả thi nào, nguy cơ kinh tế rơi xuống đáy sâu hơn nữa vẫn là thường trực; (2)chế độ chính trị tha hóa và quá yếu kém; tình hình đã đến mức vô hiệu hóa nhiều nỗ lực cứu chữa đã bỏ ra, tiếp tục kìm hãm sự phát triển của đất nước; trong khi đó hệ thống chính trị vẫn tiếp tục lún sâu hơn nữa vào độc tài toàn trị, để xảy tay có thể dẫn đến đổ vỡ; (3)đất nước vừa cần một sức mạnh bên trong làm nền tảng cho chính sách đối ngoại, vừa cần một đường lối đối ngoại độc lập tự chủ để đứng vững được trong tình hình căng thẳng và rất nhạy cảm hiện nay – đặc biệt là trên Biển Đông; song hiện nay cả hai đòi hỏi này cho mặt trận đối ngoại đều chưa có.
Có thể nói, những yếu kém của đất nước trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và khu vực – nhất là hiện tượng leo thang gây căng thẳng của Trung Quốc, đặc biệt là trên Biển Đông  – đang uy hiếp nghiêm trọng độc lập chủ quyền và kìm hãm sự phát triển của đất nước ta.
Hai là toàn bộ tình hình nêu trên đã được hàng nghìn ý kiến cảnh báo trong những kỳ chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ X và lần thứ XI của ĐCSVN, rất tiếc rằng không được lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu.
Trong những ý kiến cảnh báo ấy, ý kiến quan trọng nhất là nhận định cho rằng nguyên nhân cơ bản của tình hình đất nước hiện nay là sự tha hóa và bất cập của toàn bộ hệ thống chính trị, bắt đầu từ Đảng. Nhận định này kết luận: Tình hình đòi hỏi phải thực hiện một cuộc cải cách chính trị triệt để và toàn diện để mở lối ra cho đất nước. Song trong thực tế, đòi hỏi vô cùng quan trọng này chẳng những bị gạt đi, mà toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước trong gần một thập kỷ vừa qua ngày càng tiếp tục lún sâu vào bảo thủ, giáo điều, quan liêu; tệ nạn tiêu cực và tham nhũng ngày càng nặng; các quyền tự do dân chủ của nhân dân ngày càng bị xâm phạm. Chính thực trạng này là nguyên nhân gốc làm cho những năm vừa qua là thời kỳ phát triển xấu nhất, nguy hiểm nhất trong suốt 37 năm độc lập đầu tiên của đất nước.
Nói riêng về ĐCSVN, những năm vừa qua cũng là thời kỳ quyền lực Đảng phạm nhiều sai lầm và có nhiều hiện tượng hư hỏng, suy đồi chính trị và đạo đức nhất kể từ khi thành lập.
Ba là, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã phần nào nhận ra thực trạng nguy hiểm nêu trên của đất nước và của Đảng, nhưng lại bất cập không dám nhìn thẳng vào toàn bộ sự thật, do đó chưa nhìn ra được nguyên nhân gốc là lỗi của hệ thống chính trị và của những quan điểm sai lầm của Đảng trong đường lối chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước.
Với cách nhìn sự thật phiến diện như vậy, Hội nghị Trung ương 4 lấy tự phê bình và phê bình kiểm điểm cá nhân là phương thức giải quyết mọi sai lầm và yếu kém hay là bước đột phá đầu tiên; trong khi đó tiếp tục giữ nguyên và xiết chặt hơn nữa hệ thống chính trị theo hướng tăng cường “đảng hóa”, với mục đích tăng cường khả năng đối phó của Đảng với sự bất bình chính đáng đang ngày càng tăng trong nhân dân về mọi vấn đề của đất nước. Điển hình nhất của tình trạng “xiết” này là những hiện tượng: tăng cường “19 điều cấm trong Đảng”, sự kìm kẹp chưa từng thấy đối với trên 700 báo chí các loại của hệ thống chính trị (được gọi là báo chí “lề phải”), xuất hiện cái gọi là “đội ngũ dư luận viên” chưa hề có ở một quốc gia dân chủ nào, thẳng tay trấn áp đối với những người bất đồng chính kiến và đối với những cuộc biểu tình của nhân dân bảo vệ biển đảo của tổ quốc… v… v…
Cũng với cách nhìn sự thật theo kiểu tránh né nguyên nhân gốc như vậy. Hội nghị Trung ương 5 và 6 sau đó lấy chống tham nhũng là mặt trận chính. Quyết định này sai lầm ở chỗ (a)chủ yếu nhằm vào xử lý vụ việc, chứ không phải nhằm vào sửa lỗi hệ thống là chính, (b)đặt vấn đề chống tham nhũng lên trên mọi vấn đề cấp bách khác quan trọng hơn nhiều, nghĩa là rất cảm tính và thiên lệch – ví dụ như vấn đề ổn định kinh tế vỹ mô, trả lại các quyền tự do dân chủ của dân để thực hiện được chủ quyền của nhân dân cho phát huy sức mạnh nội lực, vấn đề tạo ra sự công khai minh bạch trong đời sống mọi mặt của đất nước, đòi hỏi trả lại vai trò phải có cho nhà nước pháp quyền để cả nước – bao gồm cả Đảng – phải tuân thủ pháp luật… Với 2 sai lầm lớn như vậy trong việc đặt ra vấn đề chống tham nhũng, lại thực hiện trong tình trạng Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị có quá nhiều tiêu cực và yếu kém, nên đến nay kết quả thực hiện các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 liên quan đến chủ đề này có nhiều biến tướng rất đáng lo ngại, đến nay có thể nói là thất bại. Chính đồng chí Tổng bí thư không dưới một lần gián tiếp nhưng đã phải công khai thừa nhận như vậy.
Hơn nữa, trong khi tập trung mũi nhọn vào chống tham nhũng một cách phiến diện như vậy, đã xảy ra một số sự việc, một số phát ngôn rất thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm (đôi khi có cả thứ ngôn ngữ mang đặc tính “anh chị”) của một số người có trọng trách… Những hiện tượng này hình như cho thấy câu chuyện đang diễn ra không phải chỉ có việc chống tham nhũng, mà còn là biểu hiện bên trong của những động cơ, những hiện tượng “đánh nhau”, “đối phó với nhau”… không thèm đếm xỉa đến tác động như thế nào đối với  kỷ cương, sự uy nghiêm và mối an/nguy của quốc gia. Những hiện tượng này hoàn toàn không được phép xảy ra với những chính khách chân chính!
Qua các Hội nghi Trung ương 4, 5 và 6, quyền lực của Đảng đang tự mình tiếp tục làm mất thêm uy tín của Đảng và gây thêm nhiều khó khăn nguy hiểm cho đất nước. Đơn giản bởi lẽ “nhóm” nào thắng thì đất nước cũng thua; vì hệ thống chính trị có quá nhiều sai lầm và quyền lực của nó vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, thậm chí đang được “xiết” thêm. Trong khi đó trí tuệ và nguồn lực mọi mặt của đất nước không được tập trung vào xử lý những vất đề cấp bách nhất của đất nước; xảy ra quá nhiều hiện tượng “vạch áo cho người xem lưng” làm ảnh hưởng đến an ninh và thể diện quốc gia. Toàn bộ tình hình nhạy cảm này chỉ tăng thêm cơ hội cho sự lũng đoạn của Trung Quốc…
Tình hình mọi mặt hiện nay của đất nước đã đi tới thời điểm không thể trì hoãn cuộc cải cách chính trị toàn diện. Bối cảnh quốc tế vừa đòi hỏi, thách thức, cũng vừa tạo ra những thuận lợi chưa từng có cho một cuộc cải cách chính trị để xây dựng nên một thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam. Đất nước ta hiện nay lại đang đứng trước yêu cầu bức thiết phải sửa đổi Hiến pháp và thực tế đang cho thấy Hiến pháp 1992 dù sửa thế nào cũng không thể đáp ứng những đòi hỏi phát triển mới của đất nước; vì những lẽ này, xây dựng một Hiến pháp mới phù hợp là bước khởi đầu đúng đắn cho tiến hành cải cách chính trị.
Bốn là, tôi xin trình bầy một số điểm chính về cải cách chính trị, với tất cả mong muốn thiết tha ĐCSVN không được trốn tránh – (1)vì lẽ: Đảng nợ nhân dân nhiệm vụ lịch sử sau khi đất nước đã được độc lập thống nhất, đó là xây dựng một thể chế chính trị dân chủ để thực hiện những quyền và hạnh phúc của nhân dân như đã ghi trong Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09-1945; và (2)còn vì lẽ: ĐCSVN cần tranh thủ cơ hội cuối cùng này để tự giải phóng chính mình khỏi sự nô lệ của quyền lực, giành lại vai trò lãnh đạo dựa vào tính tiền phong chiến đấu của mình như ĐCSVN đã từng có một thời trong cộng đồng dân tộc suốt giai đoạn kháng chiến cứu nước, để trên cơ sở này phấn đấu trở thành đảng cầm quyền trong hệ thống nhà nước pháp quyền dân chủ.
Dưới đây là một số ý kiến cụ thể:
1. Kết thúc Hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị đã nhận lỗi trước nhân dân và trước toàn Đảng về trách nhiệm đã để cho đất nước gặp nhiều khó khăn và lâm vào hoàn cảnh bị uy hiếp như hôm nay, đã tự giác tuyên bố sẵn sàng nhận kỷ luật của Đảng. Cá nhân tôi đánh giá cao việc nhận lỗi này. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị Bộ Chính trị tự đặt ra cho mình mức kỷ luật là: Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI hết nhiệm kỳ này sẽ thôi không tham gia vào bất kỳ cấp ủy nào của Đảng dù ở địa phương hay trung ương.
Toàn thể Bộ Chính trị khóa XI cam kết trước cả nước và toàn Đảng sẽ dẹp hết sang một bên mọi khúc mắc riêng tư với nhau, một lòng cùng nhau trong suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ khóa Đại hội XI này đem tất cả tinh thần và nghị lực với ý thức trách nhiệm cao nhất phát huy trí tuệ cả nước và toàn Đảng để
(a)tháo gỡ những khó khăn cấp bách nhất,
(b)thực hiện thắng lợi giai đọan đầu của cuộc cải cách chính trị;
(c)xây dựng được Hiến pháp mới và thiết lập được thể chế của nhà     nước pháp quyền dân chủ.
2. Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XI cũng phải cùng chịu trách nhiệm với Bộ Chính trị khóa XI về tình hình đất nước hiện nay, cần nhận lỗi trước toàn dân và toàn Đảng. Với tinh thần này, và đồng thời đáp ứng yêu cầu đem lại cho Đảng sức sống mới, toàn thể các đảng viên đã tham gia 2 khóa là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ thôi không tham gia vào danh sách bầu cử hay tự ứng cử vào BCHTƯ khóa XII nữa; và từ đây trở đi hình thành nguyên tắc không đảng viên nào được tham gia BCHTƯ quá 2 nhiệm kỳ, xóa bỏ hẳn cái “lệ” sống lâu lên lão làng. Từ đây tạo cơ hội thay đổi hoàn toàn việc tổ chức và xây dựng Đảng cho đúng với đòi hỏi phấn đấu trở thành đảng cầm quyền trong một thể chế chính trị dân chủ của nhà nước pháp quyền.
 3. Bộ Chính trị khóa XI huy động trí tuệ cả nước và tận dụng kinh nghiệm các nước đi trước cũng như khai thác mọi thành quả của văn minh nhân loại, phát huy bằng được chủ quyền và quyền năng của nhân dân, dấy lên tinh thần đoàn kết – hòa giải dân tộc, cùng nhau xây dựng thành công Hiến pháp mới cho một nước Việt Nam là tổ quốc muôn vàn yêu quý và là quê hương độc lập – tự do – hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam. Nước ta sẽ cùng dấn thân với cả loài người tiến bộ cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, tất cả cho con người và vì quyền con người.
Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ căn cứ vào Hiến pháp mới do dân định này, để xây dựng và tổ chức lại đảng mình, để có được khả năng, ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo trong xã hội dân sự, để từ đó phấn đấu được nhân dân lựa chọn (qua bầu cử trung thực) làm đảng cầm quyền theo những đòi hỏi và quy định của nhà nước pháp quyền (đặc biệt là những quy định về tự do bầu cử, tự do ứng cử và về sự tuyển chọn công chức của nhà nước pháp quyền).
Hiến pháp mẫu 2013 kèm theo Kiến nghị 72  rất đáng được đưa ra thảo luận rộng rãi trong nhân dân; cần khuyến khích có thêm một vài hiến pháp mẫu như thế và trao đổi công khai mọi ý kiến đóng góp khác nhau cho vấn đề Hiến pháp để nhân dân dễ so sánh, đối chứng.., qua đó tối ưu hóa sự lựa chọn của nhân dân.
Xin lưu ý: Chủ quyền tối cao của quốc gia thuộc về nhân dân, kể cả ĐCSVN cũng phải phục tùng và tuân thủ; vai trò lãnh đạo của ĐCSVN phải được thể hiện ở chỗ tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ chủ quyền này. Đảng phải coi nội dung lãnh đạo như thế là nhiệm vụ tối cao và thiêng liêng nhất của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4. Đề nghị Quốc Hội, Bộ Chính trị và Chính phủ giao nhiệm vụ cho trên 700 báo chí của toàn bộ hệ thống chính trị tìm hiểu, nắm vững những kiến thức tiên tiến nhất của văn minh thế giới về hiến pháp, nhằm tổ chức học tập và quảng bá rộng rãi trong cả nước và trong toàn Đảng những kiến thức mới về xây dựng một chế độ chính trị dân chủ dựa trên kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự. Toàn bộ nguồn lực trí tuệ của cả nước cần được huy động cho việc nâng cao dân trí, nâng cao khả năng của nhân dân thực hiện chủ quyền của mình đối với đất nước và đối với chế độ chính trị, cổ vũ nhân dân tham gia xây dựng Hiến pháp mới, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên đặt nền móng cho toàn bộ quá trình cải cách chính trị của đất nước.
Đồng thời Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ thả hết những người bất đồng chính kiến đang bị tù tội, chỉ thị cho các cấp và các địa phương phải tôn trọng mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và sự công khai minh bạch phải được bảo đảm trong mọi lĩnh vực của đời sống đất nước.
Cải cách chính trị cần được xem là một quá trình thường trực, lâu dài, để luôn luôn đổi mới, và cần được tiến hành song song – vừa là cứu cánh, vừa là tiền đề – với sự nghiệp canh tân đất nước.
5. Đề nghị Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ huy động trí tuệ cả nước, đăc biệt là cố sao mời gọi được trí tuệ của các trí thức có tầm nhìn và tâm huyết với đất nước, hình thành một chiến lược tổng thể và thiết kế các bước đi của một cuộc cải cách chính trị triệt để, nhằm thay đổi đất nước toàn diện và sâu sắc, sao cho quá trình cải cách này diễn ra một cách hòa bình, hài hòa, kinh tế ổn định và có hướng phát triển mới, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước. Rất đáng tham khảo kinh nghiệm của Myanmar cho cuộc cải cách chính trị này ở nước ta – đặc biệt là những kinh nghiệm về phát huy chất xám của trí thức, kinh nghiệm thiết kế trình tự và tiến độ rất hợp lý các bước đi, sự lồng ghép các bước đi… trong quá trình thực hiện dân chủ, để vừa giữ được ổn định, vừa từng bước tháo gỡ khó khăn và phát triển kinh tế, tiến hành được cải cách hệ thống nhà nước pháp quyền, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế để gìn giữ an ninh quốc gia.
Trong cải cách, cũng như trong khắc phục những sai lầm trên mọi phương diện kinh tế và chính trị, cần chú trọng quan tâm đến khắc phuc những lỗi hệ thống và những yếu kém vỹ mô là chủ yếu; cố gắng thực hiện tối đa nguyên tắc khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố; đồng thời nỗ lực hết mức thực hiện hòa giải, cố tránh hết sức có thể việc hình sự hóa các vấn đề… Tất cả nhằm giảm xuống mức thấp nhất mọi tổn thất và đổ vỡ mới, phòng ngừa phát sinh những rạn nứt mới có thể xảy ra trong quá trình cải cách, đồng thời nhờ đó có thể tạo ra sự tin cậy nhau và đồng tâm hiệp lực hướng về phía trước, phát huy tối đa mọi khả năng và nguồn lực cho việc mau chóng chuyển đất nước đi vào thời kỳ phát triển mới.
Hòa giải, khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, không hồi tố, tránh hết mức có thể việc hình sự hóa – đấy là cách mở lối thoát cho những vấn đề bế tắc hay có thể gây xung đột lớn trong quá trình cải cách, để vĩnh viễn khép lại quá khứ, để giảm xuống mức thấp nhất mọi tổn thất, để bảo tồn và chắt chiu mọi nguồn lực cho nhiệm vụ mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Riêng những vấn đề liên quan đến ruộng đất, cần được giải quyết trên cơ sở ưu tiên lợi ích của nông dân.  
Toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang cần được giữ nguyên trong quá trình cải cách để bảo đảm sự vận hành liên tục và thông suốt mọi hoạt động của quốc gia, điều duy nhất phải thay đổi là toàn bộ bộ máy nhà nước và các lực lượng vũ trang từ nay chịu sự điều hành của Hiến pháp và các cơ quan hiến định. 
Xây phải được đặt ở vị trí quan trọng hơn chống như trình bầy trên trong cải cách chính trị chính là với ý nghĩa: thỏa hiệp chấp nhận sự (đã) trả giá cho thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản hoang dã vừa qua, để từ đây chấm dứt thời kỳ này, để hòa bình và sớm chuyển nhanh một cách hài hòa sang thể chế mới, thời kỳ phát triển mới[2].
Xin lưu ýChính quyền của tổng thống Myanmar Thein Sein trong vòng 20 tháng đã hoàn thành được cả 3 việc khó tương tự như ở nước ta là: (1)cải cách chính trị, (2)ổn định và phát triển kinh tế, (3)nâng cao vị thế quốc tế của quốc gia. Đáng chú ý là việc chuyển đổi chính quyền quân phiệt độc tài Myanmar sang thể chế chính trị của nhà nước pháp quyền dân chủ, không tốn một phát súng, không mất một nhân mạng. Nguyên nhân thành công chủ yếu là những người nắm quyền lực cao nhất của đất nước này đã thấy được sự cần thiết và đồng lòng nhất trí tiến hành cuộc cải cách có ý nghĩa sống còn này, huy động được chất xám trong lòng dân tộc theo tinh thần hòa giải cho sự thành công của cải cách. Đấy chính là một cuộc cải cách chính trị tử trên xuống và thành công ngoạn mục, mặc dù đấy mới chỉ là những bước đi đầu tiên trên con đường vạn dặm để tiến tới một Myanmar phát triển.
Nhân đây xin cảnh báo: “Đục nước béo cò”, “cướp cờ”, “nguy cơ xuất hiện Lê Chiêu Thống đời mới” (ví dụ nhân danh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN…) luôn luôn là những thủ đoạn các con buôn cơ hội đủ mọi chủng loại, dù là trong nước hay nước ngoài, thường xử dụng để kiếm lợi trên tổn thất và xương máu của đất nước ta vào lúc đất nước ta thực hiện bước ngoặt đi vào cải cách. Mong trí tuệ cả nước đừng bao giờ mất cảnh giác!
Tôi xin nhấn mạnh, việc sửa đổi/soạn thảo Hiến pháp mới nhất thiết phải được coi là bước mở đầu và là nền tảng cho toàn bộ quá trình tiến hành cải cách chính trị và cải cách ĐCSVN. Không cải cách chế độ chính trị và hệ thống nhà nước hiện hành, không cải cách và tổ chức lại ĐCSVN, Hiến pháp được sửa đổi hay Hiến pháp mới dù được viết hay như thế nào cũng sẽ là vô nghĩa, thậm chí sẽ chỉ càng gây thêm hiểm họa mới cho đất nước.
Kính thưa Quốc hội, Bộ Chính trị và Chính phủ,
Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ và vượt lên nỗi sợ, quyết tâm dựa hẳn vào dân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay ngồi lại với nhau thì hoàn toàn có thể cùng nhau hội đủ mọi điều kiện trong tay thực hiện thắng lợi một cuộc cải cách chính trị từ trên xuống để đổi đời đất nước và đổi đời chính ĐCSVN trong hòa bình, mở đầu bằng xây dựng một Hiến pháp mới. Chắc chắn cả nước sẽ một lòng sắt đá với tinh thần Diên Hồng đứng đằng sau một quyết định hòa bình đổi đời như thế của lãnh đạo Đảng và Nhà nước! Như thế có gì mà sợ? Chỉ ở Việt Nam mới có tình huống này. Diễn tiến của lịch sử Việt Nam khách quan tạo ra như vậy. Càng để muộn, cơ hội này có nguy cơ lại vuột đi, như ba lần cơ hội lớn đã vuột đi trong gần bốn thập kỷ vừa qua[3].
Xin cứ ngẫm mà xem, trên cả thế giới này, chỉ một mình Việt Nam mới có những điều kiện đặc thù lịch sử dành cho ĐCSVN khả năng thực hiện một kịch bản hòa bình đổi đời như thế, nhất thiết lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay phải có tâm và đủ bản lĩnh nắm lấy! Đó cũng là kịch bản tối ưu duy nhất, đáng mong muốn nhất cho đất nước và kế thừa được truyền thống vinh quang trước đây của ĐCSVN, là trách nhiệm không thể thoái thác của ĐCSVN trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Ở các nước khác mà như ta hiện nay sẽ khó có chuyện này, chí ít thì cũng đã phải xảy ra vài ba cuộc “mùa xuân Ả Rập” rồi!.. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở: Sự chịu đựng của nhân dân ta đang ở mức báo động đỏ.
Nếu lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay bạc nhược bỏ lỡ kịch bản hòa bình đổi đời này, một kịch bản sụp đổ như ở Liên Xô vào lúc nào đó, sớm muộn sẽ xảy ra ở nước ta, do chế độ chính trị đang ngày càng mục nát bên trong và không đương đầu nổi những thách thức quyết liệt từ bên ngoài. Khác chăng so với Liên Xô hồi ấy là: Ở Việt Nam sẽ rất hỗn loạn và đẫm máu.
Trong cuộc chiến tranh 17-02-1979, Trung Quốc trong cùng một giờ đã cho khoảng nửa triệu quân ào ạt tấn công toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc nước ta; sự việc này cho thấy: Một khi xảy ra sụp đổ chế độ chính trị như thế ở Việt Nam, không loại trừ xuất hiện tình huống vì bất kể lý do gì, quân đội Trung Quốc lúc nào đó sẽ can thiệp… Đất nước ta sẽ đi về đâu?.. Thế rồi sẽ làm sao tránh khỏi nguy cơ vấn đề Biển Đông là chuyện đã rồi như Hoàng Sa?!.. Vân vân và vân vân…
Sự nghiệp đất nước độc lập thống nhất phải hy sinh chiến đấu nhiều thế hệ mới giành được làm sao có thể bảo toàn nếu cứ kéo dài mãi tình trạng đất nước èo uột, lệ thuộc như hiện nay?! Lấy gì giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới? Giữ đại cục mà nhiều yếu kém thế này liệu đất nước có được yên? Giữ đại cục đến mức nào thì là sự đầu hàng trá hình?..
Câu chuyện ngày càng rõ: Ngày nay giữ nước phải có toàn dân tộc và cả thế giới, chứ không phải là giữ Đảng như đang là đảng hiện nay! Ngày nay giữ nước, đất nước càng phải mau chóng trở thành một quốc gia phát triển!
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần nghiêm túc nghĩ lại tất cả! Dứt khoát cần thông qua cải cách chính trị xốc toàn dân tộc đứng dậy phát triển đất nước bền vững, xây dựng Việt Nam là một thành trì bất khả xâm phạm, cùng với cả thế giới gìn giữ hòa bình.
Bí quyết thành công của Cách mạng Việt Nam là: Tinh thần yêu nước Việt Nam đã từng đủ bản lĩnh giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ làm nên Cách mạng Tháng Tám và hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, tranh thủ được sự hậu thuẫn của cả thế giới cho sự nghiệp vẻ vang này, và đồng thời đã xác lập được cho quốc gia vị trí quan trọng trên trường quốc tế.
Trước những thách thức mới quyết liệt từ bên ngoài, trước những đòi hỏi phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, hơn bao giờ hết Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ dân tộc – dân chủ với trí tuệ mới,  để xây dựng được đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc, để có thể dấn thân cùng đi với cả thế giới. Tinh thần này cần trở thành linh hồn cho một Hiến pháp mới của đất nước bây giờ và mãi mãi về sau.
Bốn cuộc chiến tranh trong vòng một đời người, và biết bao nhiêu thương đau đến hôm nay đất nước vẫn đang còn phải chịu đựng, như thế là quá nhiều rồi! Mà đến hôm nay đất nước vẫn chưa ra khỏi cái nghèo và lạc hậu, có nhiều mặt tiếp tục lạc lõng! Tôi không thể chấp nhận nhân dân ta, đất nước ta lúc nào đó lại một lần nữa sẽ phải trầm luân trong một cuộc bể dâu mới đẫm máu.
Vì vậy tôi cho rằng phải thông qua hòa giải dân tộc để thực hiện cải cách toàn diện, nhờ đó thực hiện sự nghiệp canh tân đổi đời đất nước đến nay vẫn bị bỏ lỡ. Tiến bộ của văn minh nhân loại, của khoa học kỹ thuật và công nghệ, toàn cầu hóa ở nấc thang hiện tại.., tất cả vừa tạo cơ hội, vừa thách thức nước ta phải lựa chọn con đường của phát triển, bắt đầu từ thực hiện tự do, dân chủ.
Đúng ra phải nói thật với nhau cải cách chính trị đã để muộn mất 37 năm rồi – ngay sau khi đất nước độc lập thống nhất, chí ít là muộn 23 năm nay rồi – ngay sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và Việt Nam hoàn toàn có thể đứng trên hai chân của mình! Không thể để muộn hơn nữa!
Chính sự chậm trễ này là nguyên nhân gốc làm cho đất nước độc lập mà nhân dân vẫn chưa có tự do, lối ra cho cuộc khủng hoảng đất nước đang lâm vào chưa rõ, mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 trở thành ảo tưởng.
Chính sự chậm trễ này khiến cho đất nước đang lâm vào tình trạng bị động chiến lược đầy nguy hiểm: Chưa có một tầm nhìn, một lời giải nào thuyết phục cho những thách thức kinh tế và chính trị, đối nội và đối ngoại đất nước đang phải đối mặt trong bối cảnh siêu cường đang lên Trung Quốc trở thành vấn đề của cả thế giới mà Việt Nam ở vào vị trí địa lý tự nhiên, vị trí địa kinh tế và địa chính trị cực kỳ nhậy cảm.
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước bây giờ đòi hỏi hơn bao giờ hết phải có toàn dân tộc và cả thế giới, sự chậm trễ này chưa giúp chúng ta trả lời làm như thế nào?!
Vì những lẽ trên, cải cách hệ thống chính trị của đất nước trở thành chuyện sống còn. Đòi hỏi xây dựng Hiến pháp mới đang cho đất nước một cơ hội.
Không có một thế lực nào bên trong hoặc bên ngoài có thể cấm nước ta đi vào một cuộc cải cách chính trị triệt để và toàn diện như thế, chỉ có sự tha hóa của hệ thống chính trị và tình trạng kìm hãm không dám thức tỉnh sự giác ngộ của nhân dân đang cản trở đất nước tiến hành nhiệm vụ này. Tự nhận về mình vai trò lãnh đạo, tại sao ĐCSVN không dám đứng lên tiền phong chiến đấu khắc phục hai trở lực này?
Tuy nhiên, mười bạn của tôi hôm nay, thì có đến chín người nói đòi hỏi ở ĐCSVN hiện nay, đòi hỏi chế độ chính trị này tự mình đổi đời bây giờ là điều không thể. Không ít bạn bè chí cốt và người thân trong nhà mắng tôi tư duy cải cách như thế là kẻ ngu trung, quở trách tôi sao không để cho ngôi nhà đã mục nát sụp đổ quách đi cho nhanh, kéo dài sự đau khổ của đất nước làm gì!?..  Vậy chỉ còn cách những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay hạ quyết tâm vượt qua điều không thể này.
Tôi nghĩ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang đứng trước cơ hội và có trách nhiệm ràng buộc khởi xướng cuộc cải cách chính trị hòa bình đổi đời đất nước và đổi đời chính bản thân ĐCSVN, bắt đầu từ xây dựng một Hiến pháp mới. Hoặc là để vuột mất cơ hội này và mắc tội đối với đất nước? Tôi không thay đổi được suy nghĩ của mình.
Kính thư,
Nguyễn Trung, 10 (60A) ngõ 45 A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Đt. 04 38363036

[1] Xin gọi tắt là Kiến nghị 72, ngày 04-02-2013 đã được trao chính thức cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
[2] Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, tiểu thuyết “
[3] (1)Cơ hội thực hiện hòa giải và thống nhất dân tộc ngay sau 30-04-1975; (2)Cơ hội độc lập đi với cả thế giới sau khi LXĐÂ sụp đổ; (3)Cơ hội đẩy nhanh quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN và gia nhập WTO.
—–
Bổ sung, hồi 8h, ngày 20/2/2013, TS Tô Văn Trường gửi tới lời bình: “Theo tôi biết, ngay từ khi còn đương chức, ông Nguyên Trung chính là người chấp bút cho bức thư “tối mật” của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995 và cả 2 người đồng chí hướng đó đã chịu nhiều phiền toái vì tội “cầm đèn chạy trước ô tô”. Sau đó thời gian, ông Nguyễn Trung tự mình viết đơn gửi Thủ tướng Võ Văn Kiệt xin nghỉ chức trợ lý và ngay hôm sau chưa cần Thủ tướng trả lời,  ông chủ động khăn gói rời trụ sở thể hiện cái dũng, cái trí của kỹ sĩ để tránh giảm bớt các áp lực đè nặng lên vai người thủ trưởng, người Anh của mình.
Ngày nay, ở  tuổi 78 nhưng vẫn còn khỏe và cực kỳ minh mẫn, ông Nguyễn Trung tiếp tục thể hiện trí tuệ, tâm huyết của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thư ngỏ của ông chắc chắn sẽ nhận được nhiều phản hồi tùy theo nhận thức góc nhìn của mỗi người nhưng có điểm chung là đất nước đang trong thời mạt vận, dân không còn lòng tin vào lãnh đạo mà đã mất lòng tin là mất tất cả! 
.
“To be or not to be” (tồn tại hay không tồn tại) câu nói của nhân vật Hamlet đã được ông Nguyễn Trung giải trình cho chế độ toàn trị. Việc còn lại, nếu họ không biết vượt qua chính mình, thì cái gì đến sẽ đến! Cái giá đắt phải trả không chỉ của người người trong cuộc mà là cả dân tộc và đất nước hình chữ S mảnh mai thương yêu của chúng ta. “
Share this:
Related
This entry was posted on 20/02/2013 lúc 00:01 and is filed under Biển Đông/TS-HSChính trịDân chủ/Nhân QuyềnHiến phápQuan hệ Việt-Trung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.
245 phản hồi to “1624. Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp”
1.     https://0.gravatar.com/avatar/3071d9545f2ff87a738ffcde7b05fbf0?s=54&d=monsterid&r=G
Duy Nguyen said
Toi rat tran trong nhung y kien, hay noi dung hon nhung khat vong cua ong Nguyen Trung. Tuy nhien, toi phai noi thang ong van chua hieu mot cach thau dao ve ban chat cua che do cong san.
Ke hoach sua doi HP chi mang tinh cach mi dan, trong tinh trang dang da mat niem tin trong quan chung va da so dang vien.
2.     https://1.gravatar.com/avatar/1ff6b98381250d5abdcc466188cbcadd?s=54&d=monsterid&r=G
Long said
NHÀ CỔ
Chiếc gương rạn mờ
thời xa xưa để lại…
Mặc định những đồ đạc quá đát
lưu giữ những gương mặt thân,quen…
Ngôi nhà cũ nát
nối tiếp những thế hệ mối mọt
ngày đêm nghiến răng ken két
Lời tuyên ngôn không mới
Ông thay cột
Cha thay kèo
Cháu thay rui mè, đâỏ ngói
Tồn tại trong hồi hộp chờ đợi !
Nhà cũ nát,dột từ nóc
Nhà cổ
để thì còn
gỡ ra thì nát…
ĐINH LONG
3.     https://2.gravatar.com/avatar/ef04d62b92abea423bebe228ff91fbfa?s=54&d=monsterid&r=G
Ngọc Bích said
Thủ Tướng nhìn Dân Thủ Tướng cười
Dân nhìn Thủ Tướng nước mắt rơi
Tự do, chân lí xa vời vợi
Ruộng, rẫy Cha Ông sắp hết rồi
Dân tình rồi sẽ sống ra sao?????…..
o https://1.gravatar.com/avatar/4e5cc279ee569a1c73649ec077f8c95a?s=54&d=monsterid&r=G
Mongun said
Dân sống ra sao mặc chúng bay
“Ông đây” chỉ biết ăn thật dày
Mai ngày hữu sự thì ông biến
Cơ đồ còn mất đếch cần hay!
§  https://0.gravatar.com/avatar/f745294e425c819b3aaffb7057996cc8?s=54&d=monsterid&r=G
Cứ Độc Tài Đi, Ngoan Cố Đi said
Cứ độc tài đi, ngoan cố đi
rối đây mi gặp Gadafi
khi dân đã nhất tề vùng dậy
chạy đâu cho thoát hả tụi mi?
4.     https://1.gravatar.com/avatar/13884388de0c0cfbd563e54386f44f53?s=54&d=monsterid&r=G
Docgia said
Nạn khủng bố chụp mũ bịt miệng nhân dân và nhà báo trong suốt thời gian dài vừa qua cũng làm gia tăng thêm nạn tham nhũng như sâu bọ sinh sôi nẩy nở càng nhiều tới mức không một loại thuốc nào, cơ chế nào kiểm soát nổi, Nó làm băng hoại nền tảng đạo đức XH mà để khắc phục chuyện này cũng mất đi cả một thế hệ. Ta nên tự hỏi có nên sửa đổi HP 1992 hay dẹp bỏ hết mà  lại một XH mới như các nước văn minh trên thế giới?
[…] (Nguồn: Ba Sàm) […]
6.     https://2.gravatar.com/avatar/e06ad91634949852e5bd7bf90ff6b5c5?s=54&d=monsterid&r=G
Trùm Chăn Nói said
Đọc bản KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP của 72 nhân sĩ trí thức đại diện cho người dân VN và THƯ NGỎ của ông Nguyễn Trung,cùng nhiều thư ngỏ và nhiều kiến nghị khác của trí thức có, dân thường có.Tôi chỉ xin nói ngắn gọn năm 2013 là năm quyết định sự tồn vong của đảng cs và nhà nước CHXHCNVN này qua hai ý sau:
1/ một là các lãnh đạo đảng csVN hãy hồi tâm lại, tìm ra quyết sách cải cách đất nước theo chiều hướng hòa bình như nước Miến Điện đã từng làm thành công bước đầu,tránh gây đổ máu không cần thiết cho nhân dân VN, vốn đã chịu nhiều hy sinh gian khổ trong cuộc chiến Nam Bắc vừa qua và khó khăn trong thời gian đất nước độc lập từ năm 1975 cho đến nay.Để nhân dân VN cùng chung tay lại xây dựng một hiến pháp mới, phù hợp với thực tiển của đất nước,một hiến pháp hoàn toàn do dân và vì dân,trao cho nhân dân quyền quyết định vận mệnh của chính mình,chứ không phải của bất kỳ đảng phái nào khác, có quyền ngồi chồm hổm trên hiến pháp và luật pháp,coi thường vai trò quyết định của nhân dân.Mà ông Nguyễn Trung và 72 trí thức, đã thay mặt cho toàn dân nói lên ý nguyện của nhân dân, bằng bản KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP và bức thư ngỏ ,mở ra lối thoát cho đảng nhà nước và cho chính nhân dân VN, cũng muốn đất nước thay đổi trên tinh thần xây dựng một cách hòa bình như vậy.
2/ hai là nếu như đảng csVN vẫn ngoan cố, vẫn muốn hám chức hám quyền lực,vẫn cố duy trì vai trò độc tôn của mình,tìm mọi cách mỵ dân để giử vai trò thống trị nhân dân,đè đầu cởi cổ nhân dân, làm giàu cho bản thân,sống phè phởn bằng chính mồ hôi nước mắt của dân nghèo,coi thường biên cương tổ quốc, để cho ngoại bang thôn tín biên cương lãnh hải của đất nước,chấp nhận sống chung với kẻ cướp nước,thì kịch bản Gaddfi của Libya không sớm thì muộn sẽ xãy ra cho đất nước VN.Vì người dân VN đã bị dồn đến chân tường rồi, thì không còn gì có thể ngăn chận nổi sự căm phẫn của nhân dân,trước sự độc tôn của đảng đang tha hóa một “bầy sâu”, đang ngày đêm ngậm nhấm tiền bạc của dân nghèo, cài nát tài nguyên của đất nước,làm cho đất nước chậm phát triển nghèo nàn lạc hậu như hiện nay.
Nhân dân VN rất có lòng vị tha đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại bao giờ,mong đảng và nhà nước hãy hiểu rõ chân lý đó?
o https://0.gravatar.com/avatar/f745294e425c819b3aaffb7057996cc8?s=54&d=monsterid&r=G
Chắc Chắn Kịch Bản Gadafi Sẽ Lặp Lại, Tất Nhiên, Ở VN Sẽ Tốn Xương Máu Hơn Nhiều, Mà Nguyên Nhân Chính Là Sự Ngoan Cố Có Tổ Chức Của Kẻ Cầm Quyền Dẫn Đến Áp Lực Căm Phẫn Quá Sức Tưởng Tư said
Đảng cs VN chỉ chấp nhận ra sự thật, chấp nhận lẽ phải và chân lý khi nào không còn gì gỡ gạc được nữa:
Bây giờ họ vẫn cho là chưa đến mức mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn – và mọi sự phản kháng của người dân họ đều cho là có thể dùng những trò lừa bịp như kiểu”lấy ý kiến sửa đổi HP1992″ để xoa dịu, hoặc sẵn sàng sử dụng bạo lực để đàn áp là giải quyết được!
(có tự do ngôn luận, tự do báo chí, có tư duy cầu thị đâu mà biết)
Với sự tham lam và ngoan cố chày cối như vậy, chắc chắn họ sẽ mất hết cả chì lẫn chài trong tương lai rất gần đây.
chắc chắn kịch bản Gadafi sẽ lặp lại, tất nhiên, ở VN sẽ tốn xương máu hơn nhiều, mà nguyên nhân chính là sự ngoan cố có tổ chức của kẻ cầm quyền dẫn đến áp lực căm phẫn quá sức tưởng tượng của người dân.
7.     https://2.gravatar.com/avatar/51c3128c6ee7c339c97dcf785a5a2f54?s=54&d=monsterid&r=G
Nguyen Thanh said
Bài viết của bác Trung tuy không mới, không lạ nhưng cơ bản phản ảnh trung thực thế sự của đất nước. Tâm tư của bác chắc chắn có rất nhiều người chia sẻ, đồng cảm và ủng hộ. Tiếc thay, tôi đồ rằng đây không phải là tâm tư phổ biến trong nhân dân, thậm chí trong giới có học nhất mà ta quen gọi là trí thức. Đó là nỗi đau của dân tộc hay/và (lẽ nào) dân tộc ta đáng thế!?
Lẽ tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng khác với khoa học tự nhiên nơi người ta luôn co thể dự đoán được kết quả trước khi tiến hành thí nghiệm, các biến cố chính trị-xã hội thường không dễ đoán định vì nó là sản phẩm của quyết định có ý thức của con người. Bởi vậy, lịch sử bao giờ cũng là những gì đã/đang xảy ra chứ không phải những gì có thể hay đáng lẽ hay nên thế này hay thế kia.
Dù vậy, con người có kiến thức và trí khôn hoàn toàn có quyền và có thể tiên lượng, và thậm chí cạn dự vao, các sự kiện tương lai. Để có một diễn biến tốt đẹp, tiên lượng không là chưa đủ. Cần phải can dự, dấn thân và hướng dẫn giúp nhiều người khác dấn thân ngoài việc nhận ra chân ly.
Chân lý, công lý rất giản đơn. Ngộ ra chân lý, công lý thì lại không hề đơn giản. Hướng tới chân lý và thực thi công lý thì khó vô cùng. Khó không có nghĩa là không thể.
8.     https://2.gravatar.com/avatar/835660ba8621f03de8bf7207fbea1ea4?s=54&d=monsterid&r=G
Dân Đ.A. Đây said
Bài viết tuyệt vời quá. Cảm ơn bác Nguyễn Trung. Giá có nhiều nhân sĩ trí thức cũng gửi thư như bác Nguyễn Trung thì hay biết mấy. Có thể ĐCS sẽ nghe ra hoặc chí ít họ cũng phải động não một chút, cũng đỡ đi một chút.
Còn như hiện nay thì họ đang thách thức nhân dân khi chẳng những không biết hoà hợp dân tộc mà còn cố tình gây xa cách li gián cộng đồng, nuôi lòng căm hận trong toàn thể quốc dân Việt với họ bằng lối chiếu phim liên tục , nói liên tục, quảng cáo liên tục tội ác của họ trong Tết Mậu Thân và chiếu phim Tàu liên tục trên sóng các kênh VTV…
Rõ ràng, Đảng cộng sản và nhà nước của họ là phản dân hại nước quá rành rành rồi. Ai cũng thấy rất rõ.
Ai có con cháu vào ngành Công an, quân đội cần phải giáo dục chúng biết ‘vì dân tức là vì chính bản thân gia đình mình’, chả tội gì đi trung thành với cái đảng CS tử tiệt phản nước hại dân này mà dại.
Nếu đảng CS nghe những lời hay lẽ thiệt của các nhân sĩ trí thức mà làm cuộc chuyển hoá như Myanmar cho dân nhờ thì họ sẽ có công lớn. Nhược bằng không thì tốt nhất là đuổi cổ họ đi như cụ Hồ đã dạy.
Có thể nói toàn dân Việt hiện giờ đều đã muốn vùng lên lật đổ họ nếu có những người cầm đầu.
9.     https://2.gravatar.com/avatar/b614070ffa51b6fb113a8f790397a62e?s=54&d=monsterid&r=G
Le Minh Luc said
Tôi đã đọc kỹ và suy nghĩ thấu đáo trong trình độ hiểu biết của mình và hoàn toàn chia sẻ, nhất trí quan điểm và nội dung của bức thư. Đồng kính trình các bậc lãnh đạo đất nước với lời thỉnh nguyện sâu sắc nhất.
10.   https://1.gravatar.com/avatar/d5f599d6eb8f9cde001d05473c9acdea?s=54&d=monsterid&r=G
Đảngviêngià said
Ôi giời ,nhỡ mà đảng ta nghe bác Trung bộ chính chị chính em các ổng ấy tăng tốc vơ vét thì lạm phát lại phi mã à
[…] 1624. Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đ… […]
12.   https://2.gravatar.com/avatar/54c82c63b70c546f5d8c1bd5ad96b1cc?s=54&d=monsterid&r=G
Quetrac54 said
Rác ô nhiễm từ Thượng tới hạ rồi !!! Quét sao cho hết rác đây bác Trung ơi ???
Ô nhiễm nặng lắm rồi ??? “Thượng bất minh hạ tắc loạn ” Nát như mẻ ” rồi !!! Ối bác Trung ơi ??? GOP với KIẾN làm gì cho phí lời,tốn giấy mực ra bác ơi ???
o https://1.gravatar.com/avatar/41d8b040280b88d82ecd9321c50cb4af?s=54&d=monsterid&r=G
Thành Ca said
Góp ý không để họ nghe và làm theo mà để vạch mặt họ. Với những cái đầu lú lẫn và sơ cứng thì mọi góp ý dù hay đến mấy cũng vô nghĩa. Nhưng không vì thế mà không góp ý, phải góp ý càng nhiều càng tốt để dân nhìn thấy bộ mặt thật của họ.
13.   https://1.gravatar.com/avatar/a55d9880869c543680196ce69b756e2c?s=54&d=monsterid&r=G
Ddtt said
Đọc Thư ngỏ có cảm tưởng như đọc lời HIỆU TRIỆU của một chí sĩ gửi cho toàn dân, khi đất nước lâm nguy vậy !
14.   https://2.gravatar.com/avatar/529621548f550c27f780947524a54eb4?s=54&d=monsterid&r=G
Thu San NTH said
Vâng cần reform DCSVN. Hãy thắp hương xin đức Lý Thái Tổ, Ngài sẽ chỉ cách cho. Việc lớn mà.
o https://2.gravatar.com/avatar/213f737fa3213c4e44266c0dff091840?s=54&d=monsterid&r=G
Huong Duong said
Toi nghiep ong Ngu Trung Nguyen Trung , suot ngay van cu hy vong hao huyen la Dang se thay doi de,, tiep tuc lanh dao dat nuoc,, !!!!Cai Dang thui tha ban nuoc nay chi co dap cho tan tanh thoim, khong thay doi duoc gi dau,,ong Trung oi..Ong van giu cai loi suy nghi sao mon thi ong se kho thoi,, Toi ac ban nuoc hai dan cua Dang cs nay da qua lon roim, bay gio chi chio ngay chung phai den toi thoi,,
15.   https://2.gravatar.com/avatar/e96a4eae0aacaf1eb4197bda73db2049?s=54&d=monsterid&r=G
Siêu Buồn said
Xin trích câu văn tế đầy sốt ruột và tức tối sau đây của cụ Phan Bội Châu năm xưa : “Dọc ngang trời đất rực vẻ văn minh (đặc biệt Myanmar bên cạnh cũng đã chuyển mình), Tức tối nước nhà cam đường hủ bại” (Văn tế Phan Chu Trinh) Câu này và nỗi lòng này của hai cụ Phan sao mà nó giống với nỗi lòng của 90 triệu dân Việt Nam hiện nay thế!
Có một câu hỏi rằng: Ai cam đường hủ bại??? Quốc dân ư??? Không! 90 triệu quốc dân ta hiện đang nóng lòng sốt ruột về tình trạng hủ bại hiện nay của mình, muốn cất mình lên bay cao mà không sao bay lên được, cứ bị cái gông cột chân lại.
Hủ bại do dân hay do thế lực nào đây??? Xin mọi người hãy cho chúng tôi biết! Cảm ơn nhiều nhiều!
o https://2.gravatar.com/avatar/213f737fa3213c4e44266c0dff091840?s=54&d=monsterid&r=G
Huong Duong said
May nam nay ai cung nhin thay ong Ngu Trung Nguyen Trung vat tim vat oc hien ke cho dang Cong san, ong thuong Dang Cs lam, ongmong cho Dang ton tai de ong con huong tien huu vi ong la cong nhan vien huu tri cua Dang
Dang con thi con ban nuoc hai dan, con dan ap nhung tieng noi dan chu trong nuoc.. Hay nhin thuc te dau long la trong benh vien hai ba benh nhan phai nam chung mot giuong trong khi de tu cua thang Thu tuong tham nhung Nguyen tan Dung dot ca chuc ti dollars nhu Vinaline, Vinashin ma chung khoe khang goi la ” qua dam thep ; cua nen kinh te!!
Ong ngu trung Nguyen Trung oi, ong lam cam roim, bon Cs cung chang them nghe y kien cuu Dang cua ong va nguoi dan Viet nam cung qua chan voi nhung tro van de cuu Dang nham nhi cua ong
Ong nen nghi ngoi cho khoe cho ngay di ..gap Bac Ho la hay nhat do ong!!!
16.   https://0.gravatar.com/avatar/c581123713fa9ee9e233412ef879a264?s=54&d=monsterid&r=G
Tâm Sự Đảng Viên said
Tôi là đảng viên cán bộ lãnh đạo đương chức cấp huyện, một huyện miền tây nam bộ. Tôi đang được lãnh đạo cơ cấu vào tỉnh uỷ kỳ tới vì tuổi đời còn trẻ, học vấn tốt nghiệp đại học kinh tế hệ chính quy. Nói chung con đường thăng tiến của tôi khá tốt nhờ gia đình bố cũng là giám đốc sở, bố vợ là giám đốc ngân hàng…
Nói theo kiểu miền bắc cuộc đời tôi cúng chẳng còn gì phải lăn tăn.
Ấy thế mà gần nữa năm nay từ khi thủ tướng cấm vào các trang mạng phản động thì tôi vì tò mò nên cũng vào xem một số trang dân làm báo, quan làm báo, anh ba sàm cùng các trang liên kết thì tôi đâm ra nghĩ ngợi. Vì mấy chục năm tôi đã sống trong một môi trường toàn màu hồng của Đảng , báo đài, nghị quyết đều rập khuôn… Nay thì tôi thấy mình như bị chói mắt vì thông tin hoàn toàn trái chiều về Đảng của tôi. Đọc thêm hai cuốn bên thắng cuộc của Huy Đức thì sự thật về các nhà lãnh đạo Đảng được phơi bày, quá ê chề.
Nhưng tôi biết Đảng không thể thay đổi như Miến điện vì Đảng không thể an toàn nếu chuyển giao quyền lực, còn nhiều vướng mắc phải che chắn . Tôi về hưu thì tôi phải lo cho con tôi, tay chân của tôi ngồi tiếp vào những vị trí để bảo vệ cho tôi được an toàn mà không bị các đồng chí của tôi còn đương chức phanh phui, để tiếp tục những quyền lợi của gia đình được bảo đảm. Chính vì vậy mà không thể chống tham nhũng vì nó đã ăn sâu vào guồng máy làm việc rồi. Không có tham nhũng thì chẳng ai xin vào đảng làm gì. Đó là quy luật bất thành văn.
Nên chăng có đảm bảo để Đảng không bị truy cứu hình sự, dân sự nếu có chuyện Đảng phải từ bỏ quyền hành để cán bộ an tâm chuyển giao chính quyền. Đảm bảo quyền lợi sổ hưu cho cán bộ đảng viên….
o https://2.gravatar.com/avatar/8efb17306caec8018e1fe80c27fa9126?s=54&d=monsterid&r=G
An said
cau dang vien tre nay van mo” so huu “a
o https://0.gravatar.com/avatar/6f1fdcddcd82e3cc5b02b9d783cc8be6?s=54&d=monsterid&r=G
Nguyễn Hữu Quý said
Đây là tâm sự rất thật và rất đáng chú ý của một bạn trẻ; thiết nghĩ đây là suy nghĩ chung của mọi người trong hoàn cảnh hiện nay; chính vì vậy mà trong bài viết của mình, tác giả Nguyễn Trung đã đưa ra giải pháp chung là … không hồi tố;
Theo tôi, một số vấn đề cần quan tâm để đi đến một giải pháp toàn diện nhằm cứu Đất nước khỏi bị mất dần lãnh thổ, lãnh hải Biển Đông và khỏi bị Hán hóa, là:
1. Tạo sự an toàn tuyệt đối cho toàn bộ Đảng viên ở tất cả các cấp (tất nhiên là các đảng viên có chức, có quyền, vì các đảng viên này mới liên quan đến đất đai, tham nhũng…);
2. Không bị truy cứu hình sự và dân sự đối với tất cả đảng viên tham gia chính quyền như bạn đã nói (vì trong xã hội Việt Nam hiện nay, đã tham gia chính quyền thì ít nhiều đều có quà biếu, liên quan đến hối lộ, tham nhũng…);
3. Đảm bảo quyền lợi cho tất cả người về hưu, riêng với lực lượng vũ trang, vì lương quá cao so với mặt bằng chung, thì nên giảm trở lại.
4. Trong bài này, bác Nguyễn Trung mới đưa ra giải pháp, còn lộ trình thực hiện thì cần phải bàn tiếp, một khi lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng thực tâm muốn thay đổi.
o https://1.gravatar.com/avatar/41d8b040280b88d82ecd9321c50cb4af?s=54&d=monsterid&r=G
Thành Ca said
Nhiều ý kiến đã đồng tình về chính sách không hồi tố những người lãnh đạo đã “nhúng tràm” nếu họ dám mạnh dạn thay đổi có lợi cho dân tộc. Với truyền thống dân tộc Việt thì việc này không khó, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
o https://1.gravatar.com/avatar/775123ea80452980a76757195423b8b2?s=54&d=monsterid&r=G
Nguyễn Việt said
Aung San Suu Kyi bên Miến Điện đã thành công bước đầu trên con đường dân chủ hóa quê hương bà chính vì chủ trương “không trả thù” của bà.
Nelson Mandela cũng đã đưa Nam Phi ra khỏi “chế độ phân biệt chủng tộc” và “nạn phân biết chủng tộc ngược” chính nhờ chính sách không đàn áp người da trắng. Ở VN phải có một lãnh tụ như vậy, sẽ thu hút không những quần chúng mà cả cán bộ, đảng viên, sỹ quan v.v.
o https://2.gravatar.com/avatar/b52876d185ba8ec625d1c7dee2580797?s=54&d=monsterid&r=G
NVN said
Đây là một sự thật nóng ở VN..
Đấu tranh chp dân chủ, điều quan cốt lõi là phải xoá bỏ độc tài cai trị của đảngCSVN.
Dạn chủ tuyệt đối không trả thù cá nhân.
Chỉ những kẻ cầm đầu gây tội ác điên cuồng đàn áp nhân dân sẽ bị xét xử luận tội công khai tạo toà án.
Dân chủ tuyệt đối không tước đoạt tài sản cá nhạn và gia đình như Cải cách ruộng đất,, Cãi tạo tư sản man rợ của CS.
Dân chủ trước hết phải tôn trọng quyền con người. .
Không hồi tố truy bức các tài sản hợp pháp của chính quyền cũ trừ khi liên quan đến những vụ tham nhũng lớn của quốc gia ….
§  https://0.gravatar.com/avatar/0d769d5caaa57c6aa53c6950560e2da5?s=54&d=monsterid&r=G
Người Việt Yêu Nước said
Rất đồng ý với những ý kiến trên. Vì để xảy ra tình trạng đất nước như hiện nay là do cả một chính sách, một cơ chế mu muội nhồi nhét, nên những kẻ cầm quyền mới lợi dụng. N
Nếu thực tâm thay đổi đất nước, xóa bỏ chế độ cộng sản, đưa đất nước về nền dân chủ, công bằng, bác ái thực sự, thì sẽ KHÔNG HỒI TỐ…như các nước ở Đông Âu theo CS rồi tự tan rã, Đó là con đường sáng suốt nhất ( mà cũng chỉ còn có con đường này nếu không muốn đổ máu ) cho chính quyền VN bây giờ. Sẽ đưa ra xét sử công khai, minh bạch những kẻ có tội đồ với nhân dân với đất nước như NVN đã nói.
Đất nước chúng ta đau thương đã nhiều rồi, đổ màu đã nhiều rồi. Nếu những người lãnh đạo đang thực thi quyền hành còn có tâm với vận mệnh đất nước hãy đứng về phía nhân dân thì sẽ được khoan hồng.
Thời gian cho các người không còn nhiều đâu.
o https://1.gravatar.com/avatar/4317bc8889e2527b714018861e5c9cea?s=54&d=monsterid&r=G
Trở Cờ Bỏ Đảng said
Qua tâm sự của anh cán bộ đảng viên này thì thấy ra bức tranh chung là anh đảng nào cũng tham nhũng, chấm mút từ cấp TƯ đến cấp huyện, xã… Bây giờ nhờ đọc báo mạng anh mới biết Đảng không còn linh như ngày xưa mà khả năng sóng triều nhân dân sẽ dìm Đảng xuống tử huyệt. Nên anh tự diễn biến , có gì thì anh sẽ chạy kệ mẹ Đảng. Anh tâm sự mong có một chính sách bảo đảm an toàn cho các đảng viên trở cờ.
Theo tôi nên có chính sách khoan hồng cho những đảng viên Cộng sản quay về chính nghĩa dân tộc nhưng đồng thời cũng trừng trị bọn lãnh đạo ác ôn của Đảng để răn đe.
17.   https://0.gravatar.com/avatar/066e84d11e193116887c2e5bed0ae759?s=54&d=monsterid&r=G
LLB said
Sự thối nát độc ác CS thì 90% số người đọc báo lề dân đều đã biết.
Bác Nguyễn Trung có viết có chỉ thì cũng đếm thêm vài cái răng nhai thịt của con chó sói ….
Cái quyết định là đường hướng liên kết tổ chức đấu tranh, vận động tổ chức phân nhóm hoạt động dân chủ tại tất cả các địa phương, các phương pháp tuyên truyền vận động người dân đấu tranh vì các quyền dân sinh dân chủ, bảo vệ đạo đức lối sông, bảo vệ an toàn xã hội, chống độc tài tham nhũng, loại bỏ những tên đầu sỏ gian ác…
Chờ xin CS sống đạo đức trong sạch, từ bỏ độc tài, từ bỏ tham nhũng…. quả là một cách ” hiên ngang dõng dạc” xin thú giữ đừng ăn thịt mình
18.   https://1.gravatar.com/avatar/47c2820863fb2dc3f9a0a116eb3d72e2?s=54&d=monsterid&r=G
Việc đầu tiên để cứu ĐB Phước là đề nghị vợ của ông Phước đem ông đi giám định tâm thần tại cơ sở y tế ngay, nếu để chậm, bệnh sẽ nặng, khó chữa!
Đây có thể là bệnh TÂM THẦN PHÂN LIỆT có triệu chứng hoang tưởng chi phối hành vi, nhân cách. Gồm hoang tưởng tự cao và hoang tưởng kỳ quái.
QH nên cho phép ông Phước được nghỉ một thời gian để chữa bệnh
19.   https://1.gravatar.com/avatar/45023103a397e697f01d3cf5ec0e7b91?s=54&d=monsterid&r=G
Lemnhem said
Ôi! sao không gửi phản hồi được BTV ơi.
—-
BTV: Còm của bác ra ngoài hết rồi, do IP của bác trùng mấy số với IP của DLV nên hệ thống nó tự động chặn.
20.   https://1.gravatar.com/avatar/45023103a397e697f01d3cf5ec0e7b91?s=54&d=monsterid&r=G
Lemnhem said
Hoan hô bác Nguyễn Trung!
21.   https://1.gravatar.com/avatar/7ab4c0772f95d0909995fee16997f857?s=54&d=monsterid&r=G
Hoa Cải said
Qua “Thư ngỏ” này, không nghi ngờ gì nữa, bác Nguyễn Trung đã thấy rõ nguy cơ đối với đất nước, với dân tộc là có thật. Nhưng cũng nhận thức rằng, “Thư ngỏ” chỉ là thư ngỏ và nếu không làm gì nữa ngoài thư ngỏ thì nguy cơ chỉ có tăng thêm. Khi đã nhìn rõ đất nước đang ở thế hiểm nghèo, là một cựu quan chức, tư tưởng, tầm nhìn đã thoát khỏi bóng đen, không ai khác, các bác phải lãnh sứ mệnh, dấn thân, dẫn dắt dân chúng, gây sức ép, đòi đảng CSVN phải thay đổi thể chế bằng con đường ôn hòa. Nhân dân chỉ có thể chiến đấu vì tự do, không thể chiến đấu cho độc tài. Không có tự do, không có phát triển. Điều đó, Bắc Triều Tiên đã và đang chứng minh và cũng là làm bài học cho toàn thế giới lâu lắm rồi.
22.   https://2.gravatar.com/avatar/2e1e7ad5ddc0f4fdfdbbd28ba6261ea5?s=54&d=monsterid&r=G
Adhdor said
Bái phục ông Nguyễn Trung.Năm mới kính chúc ông mạnh khỏe.Gần đất xa trời rồi mà vẫn còn hết lòng vì dân vì nước mà chẳng vì còn hay mất cái sổ hưu như nhiều người khác.Chẳng qua là không dám nói ra thôi chứ gần như toàn dân ủng hộ các ông.Không ai tin vào đảng và nhà nước nữa rồi.
23.   https://1.gravatar.com/avatar/d9750718db467285b433c14c605342c8?s=54&d=monsterid&r=G
Dân Chủ Là Sức Mạnh said
Bác Nguyễn Trung quả là người hết lòng vì đất nước, là một đảng viên xuất sắc của Đảng CSVN. Tôi kính trọng và khâm phục bác.
Bác Trung cũng biết rồi, Đảng CSVN hiện nay đã là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đang nằm chờ chết rồi. Đảng CSVN là bệnh (1) độc tài – chuyên quyền – độc đoán (2) tham nhũng(3) dốt nát – đồi bại. Đảng CSVN đã thối nát, đồi bại và mục ruỗng đến tận lõi rồi, không thể tự chữa được nữa. Chỉ có nhân dân mới chữa được bệnh cho Đảng CSVN, hoặc nếu không Đảng CSVN sẽ tự sụp đổ hoặc bị chính nhân dân phế truất. Muốn nhân dân chữa bệnh cho Đảng CSVN, thì họ cần dân chủ hoá chính trị đất nước – như bác Trung nêu trong Thư Kiến nghị.
Tôi hy vọng, các vị lãnh đạo Đảng CSVN hãy SÁNG SUỐT, MINH MẪN, VÌ LỢI ÍCH CỦA TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN. Tôi mong rằng họ sẽ cải tổ triệt để, dân chủ hoá nền chính trị đất nước trong năm nay để đất nước không bị rơi vào tình trạng bi đát, thậm chí là đẫm máu.
24.   https://2.gravatar.com/avatar/2e008f7fbd377ecff18d94905f5e6677?s=54&d=monsterid&r=G
Anh Quân said
Tôi đọc nhiều bài viết của ông Nguyễn Trung và biết ông là người có tâm với đất nước và nhân dân. Nhưng buồn vì những gì ông viết ra từ gang ruột của mình cuối cùng cũng rơi vào im lặng. Lịch sử lặp lại một Nguyễn Trường Tộ của thế kỉ XXI chăng?!
25.   https://2.gravatar.com/avatar/5fb005545f9389e400a6a4ed59951d41?s=54&d=monsterid&r=G
Trần Quốc said
Xin phép để nói, trước đây không thích bài Thời cơ vàng của bác NT vì gì đó nặng cải lương. Nay đọc bài này thì thích hơn hẳn. Dẫu sao luôn nghĩ bác Nguyễn Trung là người có tấm lòng luôn trăn trở tư duy vì đất nước.
Có một ý nhỏ trong bài của bác tôi rất tâm đắc. Ấy là có lần tôi đã còm ở trang này là, xóa bài đánh lại, với điều kiện chấp nhận status quo (nguyên trạng), ai giầu thì giầu rồi, bỏ qua, không thì bùng nhùng dài dài. Nay bác dùng cụm từ “không hồi tố”, thấy trúng ý, tự sướng chút. Chỉ hiềm nỗi, dù vậy vẫn e mấy cái anh nghĩ mình ‘chưa’ giầu mà lại đang ở vị trí có thể làm giầu không “đồng ý”.
Tôi vẫn tin những người cầm quyền sẽ đọc, đọc kỹ, bài viết của bác NT. Còn tiếp thụ ra sao thì có lẽ trời mới biết. Chỉ mong họ tỉnh táo và yêu lấy đất nước này, cho dân nhờ và cả con cháu họ nhờ.
26.   https://1.gravatar.com/avatar/702fd02e1993dc3715c5ddfd6f3db01b?s=54&d=monsterid&r=G
Việt Quang said
Các bác có bao giờ nghĩ rằng nếu một hay vài người nào đó trong hàng ngũ tối cao của ĐCSVN hiện nay mà nghĩ đến cải cách thì cũng hết sức hoang mang, lo sợ vì không biết trong hàng ngũ của mình những ai trí tuệ, ai thực lòng, ai tâm huyết với dân tộc và những ai là kẻ đồ tể đục nước báo cò sẵn lòng giương cái bẫy ý thức hệ “dù biết nó giả dối” để tiêu diệt đồng chí mình không?
27.   https://1.gravatar.com/avatar/7a7772589071a865f8b4a5d747022374?s=54&d=monsterid&r=G
Emga said
Chỉ khi mà đảng CS tự giải thể hoặc bị dồn đến đường cùng phải giải tán,thì việc sửa đổi hiến pháp mới chân thực và có tác dụng.Vì vậy mà cần phải liên tục gây áp lực liên tục trên nhiều mặt trân mới có thể tạo diễn biến hòa bình được.
o https://0.gravatar.com/avatar/095cfd3755e44ea64ee6e940f0a8a744?s=54&d=monsterid&r=G
Mẹ Đốp said
Emga nhận định xác đáng lắm đó , Bravo !
28.   https://2.gravatar.com/avatar/b1b58752022a80668789fbdd60492f19?s=54&d=monsterid&r=G
Khonggilakhongthe said
Tôi mong có một người như: NHẬT HOÀNG MINH TRỊ(Trong dcsvn) biết hi sinh tất cả vì dân tộc vì tương lai đất nước VIỆT NAM.
29.   https://2.gravatar.com/avatar/2e330ab644e357492275ab404b5c9529?s=54&d=monsterid&r=G
Viet Nam Que Toi said
Bác Trung thì nói Đảng đang mục nát, còn Đảng thì nói bác Trung và các bạn cùng chí hướng của bác đang bị tha hóa mục nát. Còn tôi thì nói bác Trung là người có tâm, có tầm với dân tộc với đất nước. Ý kiến của bác sẽ rơi vào khoảng không im lặng như bao lần thôi vì những người nhận thư không có đủ sự can đảm và tầm nhìn giống Bác. Chúc Bác mạnh khỏe và trí tuệ minh mẫn để can gián vì nói mãi rồi củ cải cũng phải nghe. Cảm ơn Bác về một bức tâm thư đem lại nhiều lợi ích cho dân tộc.
30.   https://1.gravatar.com/avatar/ab95756d8b1b5735efe6b55ebe638821?s=54&d=monsterid&r=G
PHÓ 4T said
Xin cảm ơn Bác Nguyễn Trung, chúc Bác thật nhiều sức khỏe! Thật cảm động khi đọc những điều tâm huyết của Bác. Nếu cái đảng bê bết này biết lắng nghe và thực hiện như những điều tâm huyết của Bác thì thật là hồng phúc cho Dân tộc ta. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ có trong mơ mà thôi, đảng bê bết đã được mao trạch đông ôm ấp nuôi dưỡng bằng dòng sữa ” HỌNG SÚNG SINH RA CHÍNH QUYỀN” cho nên những lời tâm huyết của Bác khó lọt vào tai của đảng bê bết lắm.
31.   https://0.gravatar.com/avatar/c597027ba46edcbd2ab508ee71a73c28?s=54&d=monsterid&r=G
Người Quan Sát said
“Đảng CSVN ngày nay chẳng khác nào một người bị bệnh ung thư, nặng lắm rồi”. “Chấp nhận bỏ điều 4 là Đảng tự sát” nhưng nhân dân sẽ cứu để đảng không chết và hồi phục dần. Không chấp nhận bỏ điều 4 thì nhân dân sẽ rời xa đảng, thấy đảng chết mà không cứu.
32.   https://2.gravatar.com/avatar/262cec861afc472e346041b511204dc3?s=54&d=monsterid&r=G
Người Dân said
Nếu ĐCSVN làm được như ông Nguyễn Trung nói thì chắc chắn sẽ giành lại được sự tin yêu của toàn dân. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đổi tên đảng trở lại cái tên cũ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM – một chính đảng của những người lao động. Lúc đó tôi sẽ ra đường hét to lên : ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM MUÔN NĂM và sẽ phấn đấu xin vào đảng bằng được. Đảng ơi mau tỉnh ngộ đi, đây là cơ hội để Đảng lại được dân tin yêu và biết ơn Đảng. Chúc những người lãnh đạo Đảng có đủ dũng khí và sáng suốt để làm việc này.
o https://0.gravatar.com/avatar/000df07e21cf714606ae639b1691b773?s=54&d=monsterid&r=G
Thực Thà said
ĐCS VN luôn là kẻ ngu dốt, học mót Nga Tàu không xong. Chúng chả có lấy chút sáng tạo nào cả. Khi chúng sáng tạo ấy là tai hoạ cho đất nước. Thì đấy, chúng sáng tạo ra cái từ năm 1930 quyết định sẽ “tiến thẳng lên CNXH không qua phát triển TBCN”, CCRĐ 1955, đổi tên Đảng, tên nước… Rặt những cái tên cả thế giới nghe đến cũng thấy ghẻ lạnh, ghê tởm…
Đã là đảng CS thì không thể sáng tạo, không thể lèo lái con thuyền phát triển đất nước được, bởi bản chất của họ là phản lại cái đó mà.
§  https://1.gravatar.com/avatar/74e8bb5ed9c5580182205415ce455683?s=54&d=monsterid&r=G
Khách said
Like !
§  https://1.gravatar.com/avatar/7ab4c0772f95d0909995fee16997f857?s=54&d=monsterid&r=G
Hoa Cải said
Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Winson Reagan nói: “Người đọc cộng sản là người theo cộng sản. Người hiểu cộng sản là người chống cộng sản”. Còm sĩ đây là người hiểu cộng sản!
o https://2.gravatar.com/avatar/2b42a4d03bfb0f3bee5f1ca02f562830?s=54&d=monsterid&r=G
Noileo said
người dân đã nói
20/02/2013 lúc 14:58
“Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đổi tên đảng trở lại cái tên cũ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM – một chính đảng của những người lao động. Lúc đó tôi sẽ ra đường hét to lên : ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM MUÔN NĂM và sẽ phấn đấu xin vào đảng bằng được”
THưa bác, bác hãy đọc lại một phát biểu gần đây của NGuyễn Trọng Vĩnh, một đảng viên cộng sản kỳ cựu, lão thành cách mạng, cựu đại sứ cộng sản, cựu tướng lãnh cộng sản, khẳng định “đảng Lao động” chính là đảng cộng sản dưới một cái tên khác.
Danh xưng “đảng Lao động” do cụ HỒ chí Minh đặt ra để ngụy trang cho đảng cộng sản ở thời buổi ấy, theo đúng chủ trương đường lối & đầu óc bịp bợm bệnh hoạn, nói một đằng làm một nẻo, của cụ Hồ chí Minh.
33.   https://2.gravatar.com/avatar/b91bbbf3933856e4515455c31f068caa?s=54&d=monsterid&r=G
Tôn Quỳnh said
Xét ra toàn thế giới chưa có một đất nước nào mà người dân cam chịu, nhẫn nhuc và độ lượng như người Việt Nam trong một chế độ độc tài cai trị dai dẳng ở cái thế giới hiện đại ngày nay. Nếu biết thay đổi ngay thì đây là PHÚC của ĐCSVN và nhân dân VN, còn cố bám víu sẽ là HỌA trong nay mai thôi. Ngàn sau con cháu không bao giờ quên những kẻ làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân trầm kha hiện nay và còn bị nguyền rủa không biết đến mấy đời nữa! Chưa có 1 chế độ nào mà người dân đem các nhà cầm quyền đáng kính ra mạt sát, nguyền rủa…. như hiện nay. To be or not to be? Make your choice.
34.   https://2.gravatar.com/avatar/8a2d7655246f0e0e47c5f942428d12f7?s=54&d=monsterid&r=G
Bến Đời said
Thật buồn là tình hình lịch sử đất nước có vẻ đang được tái hiện, chỉ có điều lần này lực lượng nào sẽ nắm lấy thời cơ để bẻ ghi con thuyền đất nước sang hướng mới?! Lịch sử đau thương của mảnh đất này đã cho thấy, chỉ thực sự có cách mạng – đổi thay khi mạng con người không hơn gì mạng chó lợn, và khi giới cầm quyền dìm đất nước xuống bùn đen, khi đó dân tộc sẽ rũ bùn đứng dậy sáng lòa (sáng kiểu này dễ bị mù mắt hoặc quáng gà). Chia buồn với mảnh đất lắm quỷ nhiều ma hình chữ S, tộc Lừa sắp tàn thật rồi! Ơn đảng ơn chính phủ! Hu hu hu …
35.   https://0.gravatar.com/avatar/0d769d5caaa57c6aa53c6950560e2da5?s=54&d=monsterid&r=G
Người Việt Yêu Nước said
Bác Nguyễn Trung ơi, cho em ôm hôn bác một phát. Em đọc như nuốt từng lời, từng câu của bác. Bác đã “móc gan móc ruột” ra thế này, toạc móng heo ra như thế, mà cái đảng này không biết nó thức tỉnh được lương tâm không đây. Đây cũng là lời nói của triệu triệu người dân VN.
Cám ơn bác trên cả nhiều nhiều
o https://0.gravatar.com/avatar/0d769d5caaa57c6aa53c6950560e2da5?s=54&d=monsterid&r=G
Người Việt Yêu Nước said
Em quên nhắc bác điều này: nếu cái đảng CS đọc những lời tâm huyết của bác mà chúng vẫn trơ trơ thì bác đừng thất vọng bác nhé, là vì chúng đã không có nhân tính từ lâu rồi bác ạ. Đến việc tày đình buôn dân, bán nước ( từ năm 1992) mà chúng còn dám làm thì bác cũng đừng hy vọng gì nhiều bác nhé.
Bác có Nhân Dân vẫn bên cạnh bác, bác ạ
36.   https://1.gravatar.com/avatar/7c70d3a05c46d639ee2af8f0602518fd?s=54&d=monsterid&r=G
NGUYỄN PHÚ TRỌNG said
âu lắm mới thấy bạn HL viết còm có được người khen.Theo tôi những vi trí thức đã gữi kiến nghị hay thư nghỏ dù có ghi thêm chức vị(thực chất họ không hề ghi mà nhân viên đánh máy ghi) thì cũng làm cho đọc giã biết thêm thông tin về họ chứ chẳn có gì phải đáng bàn cãi và mĩa mai cả.Chắc tâm lý HL còn con níc mới tị nạnh những chuyện vớ vẩn như vậy,mà quên không nhận ra tầm quan trọng của việc ra dự thảo HP 2013 của 72 trí thức và hành động gửi kiến nghị của họ là đáng trân trọng.
Ai nói với bạn là” những xin xỏ, góp ý, kiến nghị, thông báo, … chỉ là nước bọt suông bằng miệng, cho dù có cảnh tỉnh được người dân, cho dù có lột trần bộ mặt của những kẻ xấu thì cũng không gây được ra cái áp lực cụ thể”? trước mắt bạn không thấy là gì,nhưng khi lòng dân đả thức tỉnh,đả nhìn thấy những sai lầm của đãng, đã cảm nhận nỗi khổ của mình quá lâu,một nỗi bất mãn âm ĩ ngầm cháy,chỉ cần một mồi lửa vào một thời khắt thích hợp thì tấc cả sẽ bùng lên.đó không phải là áp lực à?
Dân trí ngày nay rất cao, họ đã thức tỉnh thì không thể để cho đãng ta lừa bịp mãi được.Hành động của các nhân sĩ là thiêt thực góp tiếng vang rộng lớn trong dư luận,nhân dân đã được cảnh tỉnh thì họ không có ngồi yên
Việc đấu tranh đòi dân chủ về cho nhân dân là một quá trình lâu dài.Trong tình hình hiện tại của đất nước thì những bước đi như trong thư ngỏ của bác NT khá tiên bộ và hợp lý.Mong các đồng chí trong bộ chính trị bằng cái tâm,và lòng yêu nước,yêu dân của minh hãy dựa vào tinh thần đó để có bước cải cách cho hơp lý
37.   https://1.gravatar.com/avatar/70b40c9fabb30a0b828803fabe766c1a?s=54&d=monsterid&r=G
Meomuop said
Gửi montaukmosquito
Tôi nhớ trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, nhân vật nam chính Trương Vô Kỵ có lần muốn ám sát tên vua nhà Nguyên ngu dốt, tàn ác nhưng bị một cận thần của chàng ngăn lại với lý do: Tốt nhất nên để tên phản động đó tồn tại vì hắn sẽ góp phần làm cho nhà Nguyên mau chóng sụp đổ. Chứ nếu giết hắn thì nhà Nguyên sẽ đưa vị tướng… (meomuop không nhớ rõ tên) lên làm hoàng đế. Mà vị tướng này vừa có tài vừa có đức. Rất nhiều cận thần trong nhà Nguyên muốn đưa vị tướng này lên nên mong muốn ám sát tên vua vô dụng, hung bạo ấy của họ còn hơn cả chúng ta. Ngài giết hắn là đã giúp cho giặc. Meomuop nghĩ quan điểm này rất thú vị. Ý kiến của montaukmosquito cũng tương tự như thế chăng?
Sự sụp đổ của một triều đình phong kiến thường đến từ sự nổi dậy của một tổ chức đối lập với nhà cầm quyền. Tổ chức này được hình thành từ sự bất mãn với nhà cầm quyền. Sự bất mãn ấy có thể đến từ sự tham lam vô độ của nhà cầm quyền, sự đàn áp những cá nhân lên tiếng bất bình, sự trừng phạt những trung thần đưa ra những kiến nghị với mong muốn nhà cầm quyền phải thay đổi,… Nhưng thông thường ban đầu người dân sẽ cam chịu kiếp sống nô lệ vì sự bất bình, phản kháng không chiến thắng nỗi sự sợ hãi. Nhưng khi có “chất xúc tác” khiến cho họ quên đi sự hèn nhát của mình thì họ sẽ đồng lòng nổi dậy. Lúc đàu là những phong trào nhỏ bé, tự phát, manh mún, lẻ tẻ nhưng phải qua một thời gian thì mới có một tổ chức đối lập có sự liên kết chặt chẽ, có hệ thống đủ mạnh. Mùa xuân Ả Rập bùng phát từ một anh buôn bán ở chợ vì phản đối sự ngang ngược của cảnh sát nên đã lao vào đồn cảnh sát tự thiêu. Hành động của anh khiến cho những người xung quanh rơi lệ cảm động và họ vùng lên. Rồi từ một khu vực nó lan ra cả nước. Vâng ở nước ta, cần phải có nhiều chất xúc tác mới thắng nỗi sự sợ hãi. Việc đảng cướp đất của những người nông dân, bắt bớ cầm tù xúc phạm các blogger yêu nước, sự tham nhũng, sự đớn hèn của đảng với “anh Tàu” và cả sự phủ phàng của đảng với Kiến nghị 72,… là các chất xúc tác để đảng sụp đổ. Việc một triều đình chỉ dùng sự đàn áp để duy trì sự thống trị của mình thì nó là dấu hiệu cho thấy triều đình đó đã đến hồi suy vong.
Có phải ý của montaukmosquito là với Kiến nghị 72 thì đảng sẽ sửa đổi đôi chút để kéo dài sự tồn tại của mình hay vì nó mà mọi người sẽ ảo tưởng rằng tốt hơn hết để tránh một sự đổ máu không cần thiết ta cứ chờ đảng từ từ thay đổi để có một mùa xuân như Miến Điện? Ha ha, mọi người không ngu đến mức đó đâu montaukmosquito ạ. Sau cái tạt nước phủ phàng của ông Lý… sự cùn vào Kiến nghị 72 thì hầu hết mọi người diễn đàn (nếu montaukmosquito để ý) nghĩ rằng đảng ta muốn ăn gậy chứ không chấp nhận củ cà rốt. Chỉ là lúc này cái hèn của mỗi cá nhân còn lớn nên họ chưa dám hành động thôi. Có lẽ phải cần nhiều chất xúc tác, cần nhiều sự hy sinh hơn nữa.
Tất nhiên đảng ta rất cáo (cái này phải thừa nhận. Mặc dù đảng bất tài nhưng sự xảo trá, thủ đoạn đã lên đến trình cao. Nhờ vậy nên mới “dai bà cố” cho tới ngày hôm nay). Họ sẽ nhân nhượng vài điều (trên cơ sở vẫn giữ sự thống trị tuyệt đối của mình), vừa đấm vừa xoa đó mà. Nhưng điều đó chỉ giúp kéo dài thêm tuổi thọ của đảng thôi. Sẽ tới một lúc nào đó đảng sẽ không thể kiểm soát được nữa mà chỉ có đàn áp, đàn áp và đàn áp. Dân trí cao hơn nhiều rồi.
Đầu xuân bà con đã được thưởng thức các tấn trò hài của đảng như bác Trọng nổ như pháo rang ở huyện Thạch Thất, cuộc chiến sôi động của các nghị gật Hoàng Hữu Phước (nick: Fắc được vàng) và Dương Trung Quốc (nick: Dê Tàu), mới đây là của bác Nguyễn Thanh Tú to mồm tuyên bố “Bỏ điều 4 đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc”, Thủ tướng X viết sai chính tả,… meomuop mong rằng có nhiều vở hài hơn nữa để có nhiều chất xúc tác cho nước ta.
Meomuop không nghĩ montaukmosquito cực đoan đâu, chỉ vì chúng ta hơi khác quan điểm thôi.
o https://0.gravatar.com/avatar/09cfbb06ee794b4524d7c0f2646f493b?s=54&d=monsterid&r=G
Montaukmosquito said
Xin anh Ba đừng xét nét còm này của em
Kính bác Meomuop, nhà em tùy tình hình mà dùng Trương Vô Kỵ hay cứ để cho nó phá . Em làm cái gì thì chưa thể tiết lộ được, nhưng quả thật không có gì cao sang nếu bác biết về các lý thuyết trò chơi, và tâm lý chính trị học .
Chúng ta cùng quan điểm nhưng khác cách làm và khác cách tư duy .
Em liệt kê trong còm này của bác
Đảng đồng hóa kiểm soát với đàn áp . Điều này em khen Đảng đúng . Khi đàn áp không còn tác dụng, Đảng không còn kiểm soát được gì nữa . Nhiệm vụ của ta là vô hiệu hóa đàn áp, hoặc ít nhất giảm thiểu ý nghĩa cũng như thiệt hại của đàn áp . Dân trí cao hơn không có nghĩa họ vượt qua được nỗi sợ, thậm chí ngược lại . Thà thật cao để họ nhìn ra hy sinh cho tự do là chính nghĩa, hoặc thật thấp để họ không cần biết . Cứ nhàng nhàng rất có hại cho đất nước . Cái thành công của Đảng là đã tạo ra một loại dân/trí thức nhàng nhàng
Đảng không nhân nhượng mà “mất”, hay đúng hơn là bỏ mất .
Về Kiến Nghị 72, em đã nói rõ, ủng hộ lời văn, nhưng không ủng hộ thái độ của những người ký đối với tác phẩm của mình. Sự trả lời của chính quyền thông qua bác Lý có thể dự đoán được nhưng hậu quả của nó chắc ngoài vòng kiểm soát . Đang chờ động tĩnh của 2 bên . Những nước đi kế tiếp sẽ chỉ ra mục đích thật sự của những người ký . Theo em, họ nên đối thoại và vận động dân hơn là tiếp xúc với chính quyền . Nhiều dân được đánh thức, vượt qua nỗi sợ và tin tưởng họ hơn là họ chọn chỉ đối thoại với chính quyền . Vì vậy, thật ra, họ đã chọn con đường dài nhất . Chọn con đường dài nhất trong khi tồn tại những con đường ngắn hơn cũng là một thái độ và em không thích thái độ đó .
Em không muốn xem thêm những vở hài vì nghĩ chúng là bi kịch, và bi kịch lớn nhất là chúng ta bị bắt buộc phải chứng kiến, và chúng ta đang im lặng để cho chúng xảy ra .
Em đang tránh một cuộc đổ máu không cần thiết, và em nghĩ con đường của các bác nhà ta chắc chắn sẽ dẫn tới đổ máu nhiều hơn . Đơn giản vì càng ngày càng có nhiều hơn những người nổi điên với con đường các bác ý chọn . Thời điểm sẽ trở thành một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, và tớ không tin các bác có khả năng chọn đúng thời gian . Không phải lúc nào cũng là “thời cơ Vàng”.
Nói thẳng ra, em hoàn toàn không nghĩ mọi người ngu -theo nghĩa của bác, và nếu có người ngu, em chỉ không thích dân mình thờ phụng họ .
Blog Anh Ba vừa đăng bài của Huy Đức . Bỏ hết những phần góp ý về sửa đổi HP “nếu” đảng CS muốn đổi HP, đều là những điều em đang nói ra rả làm nhức cả đầu BTV. Và cách các bác nhà làm hoàn toàn vô tác dụng, ít nhất là trên lý thuyết, nếu đảng CS chọn lựa không thay đổi . Và em nghĩ đảng CS hiện giờ không có lý do để tự thay đổi .
Bật (một) mí: Trong một phim võ, anh võ sinh dùng hết sức bình sinh cũng không thể đấm vỡ cục gạch, ông thầy thấy vậy liền đổ ít dầu đốt cháy cục gạch và kêu anh võ sinh thử . Anh ta đấm bể cục gạch . Làm mọi chuyện khó lên đôi khi làm sức tập trung mạnh hơn . Chúng ta không nên quá tin vào những trò dễ dãi và thời vụ .
Cuối cùng em chỉ xin, chọn cách tốt nhất, ít tốn kém về thời gian nhất mà làm . Quỹ thời gian của dân tộc rất eo hẹp . Nói thẳng ra, chúng ta không có nhiều thời gian . Trung Quốc không ngồi đó mà chờ ta .
§  https://1.gravatar.com/avatar/70b40c9fabb30a0b828803fabe766c1a?s=54&d=monsterid&r=G
Meomuop said
Hì hì, meomuop “hơi hơi” hiểu ý của montaukmosquito. Nói thật nhé, các còm trước của montaukmosquito viết khó hiểu nên gây ra nhiều hiểu lầm cho các bạn trên diễn đàn, nên mọi người ném đá vào montaukmosquito đó mà. À, meomuop có lẽ nhỏ hơn montaukmosquito vì meomuop chỉ là sinh viên kinh tế thôi. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh thì meomuop biết đôi chút. Thú thật, lĩnh vực chính trị không phải là sở trường của meomuop. Meomuop sẽ cố gắng tìm hiểu hơn về chính trị để hiểu hơn về thâm ý của montaukmosquito vậy.
§  https://1.gravatar.com/avatar/70b40c9fabb30a0b828803fabe766c1a?s=54&d=monsterid&r=G
Meomuop said
À, meomuop xin bổ sung thêm nhé. Các tấn trò hài, các màn kịch sân khấu chính trị thuộc về khách quan, meomuop không quyết định được. Nhưng meomuop muốn có nhiều bài viết vạch trần, bóc trần các tấn trò hài này để dân ta hiểu thêm về bộ mặt “sáng láng”, “thiên tài”, “đỉnh cao trí tuệ” của đảng ta nhằm tăng thêm “chất xúc tác”.
o https://1.gravatar.com/avatar/74e8bb5ed9c5580182205415ce455683?s=54&d=monsterid&r=G
 said
Sự đồng nhất các quan điểm đôi khi dẫn đến những điều tệ hại , chẳng hạn con người robot và nô bộc trong thể chế độc tài (CS chẳng hạn), những ý tưởng khác nhau là điều kiện cần khi thảo luận cho dù cùng một vấn đề.
Montaukmosquito luôn có những ý tưởng của chính mình, đó chính là điều đáng trân trọng !
38.   https://1.gravatar.com/avatar/19d62700e94f2950bdc5e1634fc3bcf0?s=54&d=monsterid&r=G
Người Hà Nội said
Hoan hô và trân trọng cảm ơn bác Nguyễn Trung và Người Buôn Gió, hai vị có các bài viết tuyệt vời đăng hôm nay.
Tôi thuộc nhóm cho rằng ĐCSVN và CPVN hiện nay đã hết phương cứu chữa, làm mất hết cơ hội trong thời kỳ trước và không còn khả năng nắm bắt cơ hội cuối cùng để đưa VN khỏi lún sâu vào vũng nghèo hèn và lệ thuộc do chính họ gây nên nữa.
Tôi muôn “để cho ngôi nhà [của ĐCSVN và CP của ĐCSVN] đã mục nát sụp đổ quách đi cho nhanh, kéo dài sự đau khổ của đất nước làm gì!?”
Nhân dân chính nghĩa sẽ thắng lợi, những người VN còn lương tri phải góp sức đấu tranh cho dân tộc Việt Nam.
o https://0.gravatar.com/avatar/0d7a4e756b1ec32557518e78e6bb7d13?s=54&d=monsterid&r=G
[…] Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi H… (Ba Sàm). “Tình hình mọi mặt hiện nay của đất nước đã đi tới thời điểm […]
40.   https://secure.gravatar.com/blavatar/421aaa3c661c8bbda75389c333338d0f?s=54
[…] on 19/02/2013 by bahaidao Posted by Basamnews on 20/02/2013 Thư ngỏ  Hà Nội, ngày 19-02-2013 Kính gửi –        Quốc hội […]
[…] (Nguồn: Ba Sàm) […]
43.   https://1.gravatar.com/avatar/136180ea56dfd5aa134ac2e8f96703b9?s=54&d=monsterid&r=G
Chín Đờn Cò said
Thương quá Bác Nguyễn Trung, tuổi bát tuần vẫn còn nặng lòng với nước non, trăn trở trước thực tại vong gia bại quốc khó lòng tránh khỏi, Bác đã vạch rõ những điểm yếu kém và bày cách khắc phục cho đám học trò ngu dốt chỉ biết có tiền và quyền lực.
Nhưng sao Bác lại phải KÍNH THƯA mang tính cách “xin cho” ?
Chính sự Kiến nghị, Kính gửi, Kính thưa… này đã làm giãm uy lực cho những bài viết của các Bác, cho dù là rất tâm huyết.
Rất mong các Bác trong nhóm 72 sẽ cố gắng “đòi hỏi” những điều chính đáng, thay vì phải “xin cho” vô cùng tội nghiệp !
44.   https://1.gravatar.com/avatar/4b564a4ed6c57adc766aa17bf5f9bc5d?s=54&d=monsterid&r=G
Dư Luận Viên X Hai Phẩy. said
Để hiến pháp dễ được chấp nhận tôi xin có ý kiến đề xuất học theo đc Hồ Cẩm Đào là xã hội hài hoà.
1. Vẫn duy trì điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hiến pháp.
2. Đảng chấp nhận cho phép giới trí thức được thành lập một đảng gọi là Đảng trí thức yêu nước hoạt động trong khuôn khổ hội đoàn quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Trong điều lệ cương lĩnh của Đảng trí thức yêu nước phải có cam kết rằng Đảng trí thức không được tham gia vai trò lãnh đạo cạnh tranh với Đảng CS Việt nam, mọi phản biện của giới trí thức phải được sự duyệt thuận của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Đảng trí thức được phép thành lập các cơ sở địa phương tới cấp tỉnh, thành phố , hội sở tại Hà nội. Kinh phí hoạt động của Đảng trí thức gồm lương và các khoản phí do Mặt trận Tổ chức Việt nam tài trợ căn cứ nhu cầu của Đảng trí thức, cụ thể chức vụ Chủ tịch Đảng sẽ hưởng lương và tiêu chuẩn ngang hàm thứ trưởng.
Giải thể các hội trí thức yêu nước và sát nhập vào Đảng trí thức yêu nước.
3. Đây chính là xã hội hài hoà. Đảng CS vẫn quang vinh muôn năm. Giới trí thức bất mãn xưa nay giờ có sân chơi, có quyền lợi nên sẽ đấu đá , kèn cựa nhau chí chết. Đất nước thái bình.
Tôi là đặc phái viên của Quốc vụ viện Cộng hoà nhân dân Trung quốc bên cạnh Đảng CS An nam.
45.   https://1.gravatar.com/avatar/488e542587e4327d6bcb4b51d0dac786?s=54&d=monsterid&r=G
Nguyen Van Xuan said
Thật khó để tìm lời gi thích hợp để tỏ lòng cảm phục đối với bác Trung, ở tuổi bác mà trí tuệ còn hết sức minh mẫn các lý lẽ và lập luận của bác hết sức chặt chẽ và lô gic, chúng cháu ươc gì có nhiều triệu người con Việt nam có tâm huyết và dám nói thảng như bác
46.   https://2.gravatar.com/avatar/e96a4eae0aacaf1eb4197bda73db2049?s=54&d=monsterid&r=G
Ngân Hà said
Tôi đã đọc nhiều bài của ông Nguyễn Trung, thấy đây quả là một bậc đại trí của dân và vì dân, trung thành với nhân dân, đất nước. Các bài viết của ông hết sức sâu sắc, hết sức thuyết phục, một bút lực thật vô cùng đáng khâm phục. Ông đúng là một nhân sĩ vĩ đại của nhân dân!
Xin ngàn lần cảm ơn ông Nguyễn Trung. Đất nước, Nhân dân chắc chắn sẽ ngàn đời ghi công của Ông và 72 vị Nhân sĩ trí thức!
Đề nghị Bộ Chính trị hãy “tự xử” như kiến nghị của Ông Nguyễn Trung. Đất nước này không thiếu gì những bậc anh tài đủ tâm đủ tầm hơn các ông để xây dựng đất nước hùng mạnh và đào tạo các thế hệ người Việt Nam tài năng ngang với các dân tộc khác.
47.   https://0.gravatar.com/avatar/c7df42a2081279a7fb191d284898c4ec?s=54&d=monsterid&r=G
Hưng said
Cảm ơn Bác Trung! Chúc bác khỏe mạnh
48.   https://2.gravatar.com/avatar/5e846153274934d3791132dfebc8c10b?s=54&d=monsterid&r=G
HENVOIGIAC said
BÀI HỌC THEIN SEIN MYANMAR
Bác Nguyễn Trung đem gương Myanmar ra để soi đường mà chưa phân tích sự khác biệt giữa tình hình 2 phe nhóm đặc quyền đặc lợi 2 nước cùng môi trường quốc tế.
Ở Myanmar “không có chuyện hồi tố”, chỉ vì Tổng thống cầm quyền vẫn là Thein Sein và phe nhóm tướng lãnh quân sự. Họ cải cách và chịu mất đi thế độc quyền. Nhưng bù lại vẫn giữ được ghế + tài sản vơ vét bao năm. Họ chẳng lo chuyện hồi tố, hồi tiếc vì họ nắm được súng đạn.
Ở Việt Nam, nếu lựa chọn cải cách, họ và con cháu vẫn giữ được GHẾ + tài sản vơ vét bao năm chỉ với điều kiện KHÔNG HỒI TỐ?
Một khi không nắm được lực lượng vũ trang + thanh gươm công cụ sắc bén “CÔNG” AN thì lấy gì bảo đảm cho họ sẽ giự được ghế và tài sản do vơ vét mà có?
Rủi ro bất định là con ngáo ộp hù dọa của những kẻ tham tàn. Lo mất sổ hưu hơn lo mất nước là vậy đó.
Gởi thư ngỏ cho “bọn lú” để mong “chú nó” đánh đòn bắt lú phải nghe?
Nhưng ai là “chú nó”, mấy ổng cốp già đã hưu nay vận động hành lang hay chú nó chính là NHÂN DÂN NỔI DẬY tiến công, đánh sụp bọn xấu để làm nên mùa xuân độc lập, tự do?
49.   https://1.gravatar.com/avatar/46152758d087e5b37263c5e78f1c5e8c?s=54&d=monsterid&r=G
Cháu xin kính cẩn ngiêng mình cảm phục bác Nguyễn Trung. Nhất định chấu sẽ đến quỳ lạy trước cổng nhà bác để tỏ lòng khâm phục bác. Bác Trung ạ nhân dân, dân tộc đang mở ra con đường sống cho các nhà lãnh đạo đảng cộng sản, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, nếu họ không nghe có lẽ con đường cho họ là ống cống, còn nhân dân, dân tộc Việt Nam ta phải được sống, được tự do dân chủ và mưu cầu hạnh phúc. Chúng cháu luôn bên bác.
50.   https://2.gravatar.com/avatar/2b49109c8578b3035bb8795230415e1b?s=54&d=monsterid&r=G
Bác Ba Phi said
Rất cảm phục tấm lòng tận tụy lo cho dân cho nước của bác Nguyễn Trung, nhưng đảng ta đã chuẩn bị sẵn một bản HP bỏ túi rồi, nó cũng giống như trò hề bầu cử ở xứ lừa mà thôi, sống trên đất nước mà dân chủ đã vượt gấp vạn lần tư bản thì bốn chữ: “Công khai – minh bạch” cần phải hiểu ngược lại.
Gửi phản hồi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét